Komunikat Techniczny RADOWSKI GRAVEL

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie “Aktywne Radowo”

Współorganizatorzy

Gmina Radowo Małe
“Kajnet” Resko

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor- Artur Piedo 505372368
Obsługa Czasowa – Arkadiusz Robak – 504946148
Zabezpieczenie medyczne –Dariusz Stefański 669747397
Biuro zawodów- Agata Ustyjańczuk- 696914936

Monika Makurat
Rafał Michalczyszyn
Punkt start- meta- Monika Piedo 784703994

Elżbieta Lipska- Barabasz- 604605862

Radowski Gravel zostanie rozegrany zgodnie z regulaminem Puchar Polski w
Szosowych Maratonach Rowerowych opublikowanym na stronie https://supermaratony.org/regulamin-gravel/ , uzupełnionym niniejszym
Komunikatem Technicznym organizatora. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym.

P R O G R A M  Z A W O D Ó W
RADOWSKI GRAVEL odbędzie się w niedzielę 23 czerwca 2024 r.
Baza Zawodów – Dom Sportowca w Radowie Małym

START – Stadion w Radowie Małym
META – Stadion w Radowie Małym
PIĄTEK 21.06
18:00 – 20:00 – Rejestracja uczestników
NIEDZIELA 23.06.
07:00 – 08:30 – Rejestracja uczestników
09:00 – Starty grup maratonu RADOWSKIEGO GRAVELA
14.30 – Zamknięcie trasy maratonu RADOWSKIEGO GRAVELA
15:00 – Zakończenie, RADOWSKIEGO GRAVELA, dekoracja zwycięzców
konkurs z nagrodami
Stadion w Radowie Małym

TRASY MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
RADOWSKI GRAVEL DYST. MINI 48km
400 m-jazda w lewo- kier. Radówko- asfalt
1,2 km- lekko w lewo- kier. Radówko- asfalt
3,0 km- jazda na wprost- kier. Dorowo- szuter
7,0 km- jazda w prawo-Dorowo- asfalt
7,2 km- jazda w lewo- kier. Lubień Dolny- asfalt
9,3 km- jazda w lewo- Lubień Górny- asfalt
10,0 km- jazda w prawo- kier. Lubień Dolny- asfalt
11,6 km- jazda w lewo- Lubień Dolny- bruk
14,9 km- jazda w prawo- kier. Łagiewniki- szuter
16,7 km- skrzyżowanie, jazda na wprost- kier. jez. Karwowo- szuter
27,2 km- lekko w lewo- kier. DW 147- asfalt
28,3 km- jazda w lewo- kier. Łobez, DW 147- asfalt
29,6 km- jazda w prawo- jez. Moszczenica- płyty “jumbo”
32,1 km- jazda w prawo- kier. Unimie- asfalt
32,9 km – jazda w prawo- kier. jez. Chełm- szuter
35,5 km- jazda w prawo kier. Strzmiele- szuter

35,8 km- jazda w prawo- kier. Strzmiele- szuter
36,3 km – jazda w lewo- kier. Strzmiele- szuter
37,6 km- jazda w lewo – kier. Strzmiele- asfalt
38,1 km- jazda w prawo- kier. jez. Głębokie- szuter
44,4 km- jazda w lewo- kier. Radowo Małe- szuter
44,9 km- jazda na wprost- kier. Radowo Małe- asfalt
47,2 km- jazda w prawo- kier. meta- asfalt
47,6 km- META

RADOWSKI GRAVEL MEGA

400 m-jazda w lewo- kier. Radówko- asfalt
1,2 km- lekko w lewo- kier. Radówko- asfalt
3,0 km- jazda na wprost- kier. Dorowo- szuter
7,0 km- jazda w prawo-Dorowo- asfalt
7,2 km- jazda w lewo- kier. Lubień Dolny- asfalt
9,3 km- jazda w lewo- Lubień Górny- asfalt
10,0 km- jazda w prawo- kier. Lubień Dolny- asfalt
11,6 km- jazda w lewo- Lubień Dolny- bruk
14,9 km- jazda w prawo- kier. Łagiewniki- szuter
16,7 km- skrzyżowanie, jazda na wprost- kier. jez. Karwowo- szuter
27,2 km- lekko w lewo- kier. DW 147- asfalt
28,3 km- jazda w lewo- kier. Łobez, DW 147- asfalt
29,6 km- jazda w prawo- jez. Moszczenica- płyty “jumbo”
32,1 km- jazda w prawo- kier. Unimie- asfalt
32,9 km – jazda w prawo- kier. jez. Chełm- szuter
35,5 km- jazda w prawo kier. Strzmiele- szuter
35,8 km- jazda w prawo- kier. Strzmiele- szuter
36,3 km – jazda w lewo- kier. Strzmiele- szuter

37,6 km- jazda w lewo – kier. Strzmiele- asfalt
38,1 km- jazda w prawo- kier. jez. Głębokie- szuter
43,9 km- lekko w prawo- kier. Dorowo- szuter
44,3 km- lekko w prawo- kier. Dorowo- szuter
48,1 km- jazda w prawo- Dorowo- asfalt
48,2 km- jazda w lewo- kier. Lubień Górny- asfalt
50,3 km- jazda w lewo- kier.Lubień Dolny- asfalt
51,0 km- jazda w prawo- kier. Lubień Dolny- asfalt
52,6 km- jazda w lewo- lubień Dolny- bruk (odcinek ok 1 km)
54,0 km- jazda w prawo- kier. Łagiewniki- szuter
57,7 km- jazda na wprost, skrzyżowanie- kier. jez. Karwowo- szuter
68,2 km- lekko w lewo- kier. DW 147- asfalt
69,3 km- jazda w lewo- DW 147- kier. Łobez- asfalt
70,6 km- jazda w prawo- kier. jez. Moszczenica- płyty “jumbo”
73,2 km- jazda w prawo- kier. Unimie- asfalt
74,0 km- jazda w prawo- kier. jez. Chełm- szuter
76,5 km- jazda na wprost- kier. Strzmiele- szuter
76,9 km- jazda w prawo- kier. Strzmiele- szuter
78,6 km- jazda w lewo- DW 147 kier.Strzmiele- asfalt
79,2 km- jazda w prawo- kier. jez. Głębokie- szuter
85,5 km- jazda w lewo- kier. Radowo Małe- szuter
85,9 km- jazda na wprost- kier. Radowo Małe- asfalt
88,0 km- jazda w prawo- kier. META
88,4 km- META

START STADION SPORTOWY W RADOWIE MAŁYM
Trasa zawodów gravelowych została wytyczona po drogach , które są w całości
przejezdne przez samochody, jednak o bardzo różnych nawierzchniach.
Na trasie maratonu znajduje się jeden punkt żywieniowy gdzie można uzupełnić wodę i posilić się bananem. Na trasie w newralgicznych miejscach znajdują się punkty kontrolne, które będą zaznaczone na mapce trasy. Brak potwierdzenia przejazdu przez punkt jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Trasa w miejscach możliwych / drogi asfaltowe / będzie oznaczona strzałkami , jednak podstawą i główną nawigacją przejazdu będzie ślad GPX udostępniony dla wszystkich. Każdy uczestnik otrzyma nadajnik do śledzenia on-line przejazdu na całej trasie. Ślad nadajnika będzie podstawą weryfikacji przejazdu trasy maratonu.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie do udziału w maratonie RADOWSKI GRAVEL na dystansie MEGA,
MINI tylko drogą elektroniczną do dnia 23.06.2024 r.
● Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i opłaci wpisowe. Przed
zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów wypełnia otrzymaną wraz z
chipem i numerem startowym KARTĘ ZAWODNIKA i osobiście podpisuje.
● Można również zapisać się w piątek i sobotę jednak wiąże się to ze zwiększoną opłatą

WPISOWE
Wpłaty wpisowego wszystkich, którzy chcą rywalizować w maratonie
RADOWSKI GRAVEL na dystansach MEGA i MINI :
Wpisowe / ujednolicona opłata startowa we wszystkich Maratonach PP/ wynosi 100 zł Wpisowe w biurze zawodów 150 zł
Wpłaty po 20 czerwca nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach z losowaniem nagród (UWAGA!!!! decyduje data wpływu na konto) Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
● FU Kajnet Justyna Grankowska
● 65 1140 2004 0000 3402 3174 0533
● z dopiskiem RADOWSKI GRAVEL imię i nazwisko uczestnika !!!!!
Organizator nie przewiduje zwrotów wpisowego.

● W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez
organizatora, potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w biurze
zawodów w dniu rejestracji.
● Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na
adres mail – biuro@kajnet.com.pl wykaz osób wpłacających oraz dane
do faktury , która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego
w biurze zawodów.
● Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o
swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu
zdrowia, przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity,
stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia
będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Maratonu
przy odbiorze numeru startowego.

UDZIAŁ W MARATONIE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
● młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu tylko po złożeniu pisemnej zgody
na start podpisanej w obecności Organizatora przez rodziców lub
opiekunów prawnych, lub po złożeniu podpisanego przez obydwu rodziców
lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę
Użyteczności Publicznej.

GRUPY STARTOWE
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników i że zawody odbędą się w otwartym ruchu drogowym a trasa nie będzie zabezpieczana przez żadne służby zawodnicy będą losowani do pięcioosobowych grup startowych które będą wypuszczane w sekwencji czasowej 1 minutowej. Kolejność grup początkowo dystans MEGA określa organizator.
Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 24 czerwca 2024 r.

ŚWIADCZENIA W RAMACH WPISOWEGO
1. Ślad GPX oraz w miarę możliwości oznakowanie trasy
2. Opieka medyczna na starcie i mecie.
3. Tracker – śledzenie on-line – potwierdzenie przejazdu trasy
4. Elektroniczny pomiar czasu.
5. Dwa numery startowe w tym jeden z chipem (do pomiaru czasu) zwrotny.
6. Okolicznościowy medal dla każdego uczestnika
7. Medal dedykowany za miejsca na podium w każdej kategorii wiekowej
8.Puchary w kat. OPEN KOBIET I OPEN MĘŻCZYZN
9.Woda i banany na PŻ

10. Podstawowe ubezpieczenie NNW
11. Udział w konkursie z losowaniem nagród

POZOSTAŁ INFORMACJE TECHNICZNE
● Podczas trwania zawodów zawodnicy poruszać się będą po drogach
rekreacyjnych, polnych, leśnych publicznych przy otwartym ruchu drogowym.
● Uczestnicy zawodów, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni
przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy zawodów i zgłaszają
koniecznie ten fakt sędziemu .
● Zawody nie będą zabezpieczany przez żadne służby.
● Dekoracja zwycięzców odbędzie się w niedzielę o godzinie 15:00 na
Stadionie Sportowym w Radowie Małym

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
● Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
● Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób
trzecich.
● Zawody będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy
uczestnicy zawodów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania
przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
● Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków
transportu niż rower. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje
dyskwalifikację zawodnika.
● Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w
przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji
wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu .
● Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
● Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie
odpowiada.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe
podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
● Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
● Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw
nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator
ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na
trasie.
● Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy .
● Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki
Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich
danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz
umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia
oraz miasta zamieszkania Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2
ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
● . Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich
poprawiania.
● Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji
regulaminu Radowskiego Gravela.
● Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu oraz zapisów w
Komunikacie Technicznym imprezy, w której uczestniczy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów

KONTAKT
Artur Piedo 505372368